Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam28
Toplam Ziyaret705907
Takvim
Saat
KÜNYE
MUT'TAN HABER GAZETESİ
Kurucusu: Sıtkı SOYLU
İmtiyaz Sahibi: Ali Yaver SOYLU
Yazı İşleri Müdürü: Halil SÖYLEMEZ
Tel: 0324 774 13 69 
www.muttanhaber.net
e-mail:
aliyaversoylu@hotmail.com
U
ETS : 15016-10186-48762
Bülent ÜSTÜNDAĞ
ERMENİ BASKINI
14/09/2022
Ermenek, Mut, Gülnar ve Mara kaleleri Karamanlılar elinde idi. Karaman Bey sultan İzzeddin Keykavus'un daveti üzerine Konya'ya giderken beyliğin başına Aydın, Hamit beyleri ve Devlet Şah'ı bırakmıştı. Silifke kalesi Ermenileri, Karaman Bey'in Konya'da, diğer beylerin de yaylada olmalarını fırsat bilerek Kızkalesi, Payas ve İskenderun'dan yardım getirdiler. Kıbrıs ve Antalya'dan da yardım istediler. Ermeni askerleri Fisandon komutasında Mut kalesine  ani bir baskın yaptılar. Şikari'nin deyimiyle “Mut'u muhkem yağma edip nice Müslümanları helak edip vilayeti harap kıldılar. Hamit ve Aydın beylere ve Devlet şaha feryatçı erişip, Bulgar'ın dört bin yayak askeriyle Aydın bey yetişip cenge başladılar. 
Bulgar askeri cümle sapan atarlardı. Çok kâfir kırıp Silifke önüne değin kovdular”.  
Durumu Konya'da haber alan Karaman Bey Sultandan izin alıp derhal hareket etti. Silifke önünde askerlerine ulaştı. Silifke kalesinde bulunan Ermeniler Kızkalesi'nden yardım alarak kuvvetlenmişlerdi, derhal kaleden çıkıp muharebeye tutuşmuşlarsa da yenilerek Kızkalesi'ne kaçtılar. Onların peşini bırakmayan Karaman Bey Kızkalesi'ni kuşattı. O sırada Ermeniler'e  Kıbrıs ve Antalya'dan kırk gemi ile yardım gelmişti. 
Sekiz gün cenk ettiler dokuzuncu gün kâfirler yenilgiyi kabul edip sulh istediler. Yüz bin flori altın para, bin top kumaş, 
Silifke kalesini de verdiler. Ayrıca yılda kırk bin flori vermeyi de kabul ettiler. 
Karaman Bey, Aydın Bey'i Silifke kalesi korumasına koyup kendisi Mut'a geldi.   

KARAMAN BEY'İN ÖLDÜRÜLMESİ  

1250 li yılların sonunda Selçuklu Devleti çok büyük karışıklıklar içinde idi. Sultan II. Keyhüsrev ölmüş, oğulları II.İzzeddin Keykavus, IV.Rükneddin Kılıçarslan, II.Alaeddin Keykubad birlikte saltanat sürerlerken ağabeyleri,  Alaeddin Keykubad'ı  lalasına zehirleterek öldürtmüşler, sonra da biri birlerine düşmüşlerdi. O sırada Moğollar da Anadolu'yu istila ile çok yağma ve zulüm etmişler ki halk açlığından muharebede 
ölenlerin etlerini yemek zorunda kalmışlar. 
Küçük kardeşleri Alaeddin'in ölümünden sonra bile iki kardeş bir türlü anlaşamıyorlar zaman zaman muharebelere varan kavgalar ediyorlardı.
 Sonunda Karaman Bey'in desteği ile Rükneddin yenildi, Burdur kalesine hapsedildi. Moğol beyi Bayçu Noyan Erzurum'dan  başlayarak bütün şehir ve 
kasabaları yağma ve talan ederek  Aksaray'a kadar gelmişti. Sultan İzzeddin'den hoşnut olmayan, Rükneddin tarafını tutan devlet adamları gizlice 
Bayçu Noyan'dan yardım istediler. Sultan İzzeddin Moğol istilasını önlemek için Karaman Bey ve diğer aşiret beyleri ile anlaşıp Aksaray'da bulunan 
Moğollar üzerine yürüdü. İki ordu Sultan hanı civarında karşılaştılar. Çok çetin ve kanlı bir muharebeden sonra  Sultan  İzzeddin'in yakınlarının 
ihaneti sonucu  İzzeddin ve taraftarları yenildiler. Sultan İzzeddin kaçıp İstanbul'da dayısına sığındı.  Burdur kalesinde hapis olan Rükneddin Kılıçarslan kurtarılıp Selçuklu tahtına oturtuldu. Karaman bey gelip bağlılığını bildirdi ise de  sultan pek hoş karşılamadı. Gene de Mut, Silifke 
ve Ermenek'in idaresini verdi. Karaman Bey Larende'yi de istedi ama; “İki pare makbul şehrim var anın da birini sana mı vereyim” diyerek vermedi. Sonra da Karaman Beyi'n hasımlarından olan Hacıbeyler'e verince Karaman Bey fırsat kollayıp uygun bir zamanda bir baskınla Larende kalesini aldı. Hacıbeyler'i tutup öldürdü. Larende'nin idaresini zorla eline aldı. Roma-Bizans döneminden beri “Larende” olarak anılan şehrin adını da 
değiştirerek kendi adını verdi. O günden bu güne “Karaman” adı söylenir oldu.
Sultan Rükneddin kendisine muhalif uç beylerini birer birer ortadan kaldırıyordu.İzzeddin tarafını tutmasından ve Larende'yi zorla almasından dolayı Karaman Bey'e de düşmanlık besliyor, onu ortadan kaldırmak için hazırlık yaptığı sırada Antalya'da bulunan kâfirler Beyşehir'e kadar yağma ve talan etmişler, oralar halkından acı şikâyetler gelmişti. Sultan, hangisinin üzerine gitmesi gerektiğihakkında düşünürken 
vezirleri, Antalya üzerine Karaman beyi göndermesini önerdiler. Düşmanı düşmana kırdırmak en doğru yoldu. Sultan Rükneddin Kılıçarslan bu öneriye 
uyarak Karaman Bey'e bir elçi gönderip Antalya tarafındaki düşman zulmüne son vermesini buyurdu. Karaman Bey , “Başım, gözüm üstüne” deyip Mut'a geldi. Askerlerini toplayıp Gülnar, Anamur, Manavgat yolu ile Gölhisar önüne kondu. Ordugâhını kurup istirahat ederken, Gölhisar'ın hain bir komutanı vardı, gelip Karaman Bey'le buluştu. Karaman Bey kâfirlerin yerini sordu, komutan; “Kâfirler şimdi falan yerde safadadırlar” dedi. 
Karaman Bey hemen baskın yapmak için harekete geçti ise de hain komutan kâfirlere baskın olacağı haberini ilettiğinden baskın başarısız oldu. 
İki asker on bir gün cenk ettiler. Askerler orada cenk ederlerken Karaman komutanlarından Kosun bey gidip Antalya kalesini zaptetti. Kalenin 
düştüğünü duyan kâfir askerleri Kızkalesi'ne kaçtılar. Karaman Bey kalenin anahtarını Konya'ya sultana gönderdi. Kendisi tekrar Gölhisar'a gelip 
İstirahata başladı. Kalenin hain komutanı, Karaman Bey'in yalnız olduğu bir zamanda içeceğine zehir koyup verdi. Zehir derhal etkisini gösterdi. Karaman Bey durumu anlayıp; “Hey lâin kıydın bana” diyerek hançerini çekip komutanı oracıkta öldürdü. Kendisi de öldü. Karaman Bey'in naşını 
tabuta koyup Ermenek civarında Balkusan (Balasagun) köyünde defneylediler10.1263  Halen Karaman beyin türbesi oradadır.
Karaman Bey'in ölüm haberini alan Sultan, Askerlerini alıp Larende'ye geldi. Karaman Bey'in hükmü altında olan yerlerin idaresini Hutenoğlu İbrahim namında birisine verdi. On bin de asker verip Karaman beyin oğullarını bulup öldürmesini söyledi. Hutenoğlu; 
“Emir sultanımın”deyip Ermenek'e  oradan Mut'a geldi. Karaman beyin çocuklarını yakalamak için fırsat gözetmeye başladı.


639 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

CLAUDİOPOLİS - 14/12/2022
CLAUDİOPOLİS
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE - 30/11/2022
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
MUT'UN ESERLERİ YOK OLAN DEĞERLER - 09/11/2022
MUT'UN ESERLERİ YOK OLAN DEĞERLER
ÇATMA (Yayla Barınağı) - 02/11/2022
ÇATMA (Yayla Barınağı)
MUT - 26/10/2022
MUT
NUR SOFU - 19/10/2022
NUR SOFU
MÜFTÜ NADİR MUTLUAY - 12/10/2022
MÜFTÜ NADİR MUTLUAY
DAĞPAZARI MUHAREBESİ - 05/10/2022
DAĞPAZARI MUHAREBESİ
MUT DEVLET MERKEZİ - 28/09/2022
MUT DEVLET MERKEZİ
 Devamı
Hava Durumu